Финансиране по програма

Проект и главна цел: Договор № BG16RFOP002-2.077-0789-C01
за проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19” за
осигуряването на оперативен капитал за българските средни
предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Бенефициент: НОЛА 7 ООД
Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско
и 22 500 лв. национално съфинансиране.
Начало: 25.02.2021 г.
Край: 25.05.2021 г.

25.02.2021

25.05.2021