NOLA 7 получи национално признание по време на годишния конкурс "Сграда на годината"!

Експертизата и авангардният професионален подход на NOLA 7 бяха отново признати и аплодирани по време на последното издание на годишния конкурс „Сграда на годината“ в България, като най-големите носители на награди на церемонията (Geritage Park, Advance Business Center II и община Видин) съдържат важни аспекти, които са проектирани и изпълнени от екипа на NOLA 7, като церемонията добави още една селекция от наградени проекти към своето резюме и портфолио.

25.01.2021