Изграждане и изпълнение

Изпълнението на всеки проект е комплексен процес, в който участват специалисти с различна компетентност. Той протича гладко единствено при отлично съгласуване между изпълнител и инвеститор. Липсата на разбирателство може да провали дори брилянтен проект.
За да сте сигурни в качеството на Вашия басейн и SPA център, потърсете ни за изпълнение до ключ, включително поемаме и грубото строителство, с всички негови специфики при изпълнение.

За над четвърт век NOLA 7 е изпълнила обекти за повече от 300 000 кв. м  уелнес центрове и водно-развлекателни съоръжения – малки и големи.

Работно проектиране и инженеринг

След като е приет техническият проект, на негова база се разработват работни проекти за отделните съоръжения, възли, детайли и особености на обекта.

Работното проектиране се основава на ноу-хау на NOLA 7 разработвано и утвърждавано в  продължение на повече от четвърт век. То гарантира изпълнение и безпроблемна  експлоатация на уелнес съоръженията. Използваните технологи са изпитани във времето, а вграждането на иновациите следва точно определен ред, за да се гарантира тяхното качество и приложимост. Избраните технологии и красивата, впечатляваща визия са това, което прави уелнес и спа обектите отличими, осигурява гладка експлоатация и добра възвръщаемост.
 
Работното проектиране гарантира плавно и леко изпълнение не само на малки обекти от няколко съоръжения, но и на големи инвестиционни проекти, за които надеждността във времето е фундаментално условие за гаранция на възвръщаемостта.

Специфициране

След приключване на работното проектиране се изясняват до 90% от всички спецификации на необходимите материали. Започва доставката и производството им, сглобяване, подготовка и последващ монтаж. Сега е моментът основното оборудване и визия на обекта отново да се съгласува с инвеститора.

Собствено производство

NOLA 7 е единствената компания в региона със собствено производство на ръчна керамика и модули за обзавеждане на уелнес помещения.

В нашето ателие  художници и керамици изработват ръчно оригинални мозайки и пана от керамика и стъклокерамика. Така гарантираме, че изгражданите уелнес помещения притежават висока степен на индивидуализация, автентичен стил и лукс.

Модулите за обзавеждане на уелнес и басейни са разработени и патентовани от компанията. Непрекъснато създаваме нови изделия с иновативен дизайн и осигуряваме уникалния вид на нашите проекти.

Поддържаме собствено производство на филтри за пречистване на водата. Те са сигурни и надеждни, нямат дефекти и гарантират чистотата на вашия басейн.

Собствен технологичен отдел

Уелнес центровете и аквапарковете са обект на непрекъснати технологични иновации. Затова NOLA 7 разполага със собствен технологичен отдел, който следи, адаптира и прилага новостите.

Ние сме сред първите, въвели поддръжка на басейните без хлор. Използваме различни системи – озонаторни, UV лампи, йонизиращи.

При хлорна дезинфекция гаранцията за спазване на безопасните норми се осигурява от автоматично дозиране или директното производство на хлора в басейна (или до него) чрез системи за солна електролиза.

Дори най-простата технология, която изпълняваме, минава през качествения контрол на технологичния ни отдел. Всички технологии са строго ноу-хау на компанията.

 

Инсталиране и гаранции

Инсталирането на оборудването се извършва от оторизиран технически екип на компанията. Той осигурява качествен монтаж и надеждност при ползването му в продължение на години. Гаранциите, предоставяни от NOLA 7 са минимум според изискваните по ЗУТ срокове, като типът дейности, с които NOLA може да се справи успешно, включват (но не се ограничават до):

- Доставка и монтаж на ВиК (техническо) оборудване за басейни, пързалки, водни съоръжения, СПА и уелнес съоръжения и помещения;
- Доставка и монтаж на електрооборудване, електрически табла, както и оборудване за контрол, автоматизация и мониторинг;
- Доставка и монтаж на хидроизолации, както доставка и монтаж на облицовки за басейни, СПА, уелнес, общи части и други, както и доставка и монтаж на фуги;
- Извършване на подготвителни строителни дейности и подготовка на бетонови повърхности и довършителни работи, преди изпълнението на облицовката;
- Сухо строителство в СПА и уелнес зони;
- Доставка и монтаж на пързалки и водни конструкции;
- Автоматизация, наблюдение и управление на басейни, пързалки, СПА и уелнес;
- Доставка и монтаж на всички видове автоматични системи за управление на процесите по дезинфекция на водата;
- Доставка и монтаж на системи за водно отопление, охладителни системи за СПА и уелнес зони, снежни стаи и криогенни терапии;
- Доставка и монтаж на LED осветление в басейни, СПА и уелнес зони;

Безпроблемният монтаж на съоръженията много зависи от резултатната комуникация с инвеститора и е задължително условие за безпроблемна експлоатация на обекта впоследствие.
 

Тестване на съоръженията и обучение на персонала

На този последен етап от изпълнението съоръженията и технологиите се тестват в реални условия по определен ред и следене на параметрите. Изработва се визуалната комуникация, надписите на техническите системи,  инструкциите за ползване на всяко оборудване, възел и съоръжение. Обучава се персоналът за оперативно използване и провеждане на процедурите и техническото лице, отговорно за следенето на работата на целия обект.  

Свържете се с нас, ако искате опитен и надежден партньор за вашите инвестиции.