Технически дизайн

Техническият проект прецизира идейния и дава основа за развитие и реализация на инвестиционното намерение. Две са основните му съставни части –  визия и технология на уелнес обекта:

Дизайн на визията и функционалност

Плановете на тази част на техническия проект, който NOLA 7 изготвя, показват:

·    Функционалното предназначение на площите;

·    Разположението на мебелировката и оборудването;

·    Подборът на цветовете и гамите;

·    Основните материали.

Можем да изработим реалистични визуализации, от които да видите как ще изглежда проектът в готов вид.

Акцентът при техническия проект за дизайн се определя от типа на обекта. Така за уелнес и SPA център критична е визията, а за аквапарк – функционалността на съоръженията е много по-съществена. При възникнал конфликт това е решаващият критерий, който определя крайното решение. 

Технологичен проект и оборудване

Изборът на технологии определя доколко бъдещата експлоатация на изпълнявания инвестиционен проект ще е лесна и безпроблемна. Това е валидно както за огромния спа център и аквапарк с множество съоръжения, така и за единичната парна кабина вкъщи.  Границата между иновативността и надеждността на технологиите е много тънка.

Опитът на NOLA 7 от над четвърт век изпълнение на уелнес проекти ни позволява бързо и надеждно да избираме и внедряваме технологичните иновации. В крайна сметка вие, инвеститорът, разполагате с уникално съоръжение като визия и технология без рискове от проблеми и затруднена експлоатация, защото в него за пръв път се прилагат определени технически и технологични решения.

След изготвянето на технологичния проект получавате яснота за:
 
·    Визията на проекта;

·    Заложеното оборудване;

·    Оперативната му функционалност.

На този етап са готови заданията към инвеститора или главния изпълнител по специалности,  по части на конструкцията и по технологии – ВиК, електро и други. Това дава възможност да се заложат изисквания за специфичните уелнес части в общите чертежи за целия проект.
 

Прецизиране на бюджетирането

След като техническият проект е готов, се прецизира предварителният бюджет до степен след завършване на проекта прогнозната инвестиция да се различава от реалната само в отделни части.

За над четвърт век NOLA 7 е предоставила оферти за повече от 550 000 кв. м  уелнес центрове и водно-развлекателни съоръжения – малки и големи.

Потърсете ни, ако ви е нужна допълнителна ясно по реда на проектирането на уелнес съоръженията.