Концепция и идеен проект

Когато предпроектното проучване докаже икономическата целесъобразност на проекта, започваме разработката на концепция и идеен проект. За целта инвеститорът е нужно да ни представи своето задание. Съдържанието на заданието е различно за всеки различен тип проект, но е необходимо то да дава информация за съществуващите ограничителни рамки и сроковете, в които трябва да приключи проектирането.
 
Опитните ни проектанти ще ви предложат креативни идеи, които ще осигурят на вашия уелнес проект разпознаваем индивидуален облик.

На този етап се изработват:

·    Чертежи на идейно разпределение.
 
·     Планиране на човекопотоци.
 
·    Уточнения за желания дизайн.
 
·    Обяснителна записка за предназначение и оперативна схема за последваща експлоатация при големите обекти с много съоръжения.

Когато вече имате идеен проект за уелнес център или басейн, ние можем да го одитираме, да проверим неговата оптималност и да го коригираме, където е възможно.

За над четвърт век NOLA 7 е разработила идейни проекти за повече от 640 000 кв. м уелнес центрове и водно-развлекателни съоръжения – малки и големи.

Предстои ви създаване на спа или уелнес център? Свържете се с нас. Ще ви помогнем.