Бюджетиране

Това е етапът, на който се калкулира бюджетът на проекта. Разбира се, той може да варира в определени рамки. Бюджетирането ще позволи да се прогнозира приблизителната инвестиция, за да се осигури необходимото финансиране. Проверяваме още веднъж и възвращаемостта на обекта.

Многогодишният опит на нашия екип в проектирането и строителството на уелнес обекти гарантира прецизно определяне на бюджета, а точното бюджетиране гарантира гладкото протичане на изпълнението на проекта.

За над четвърт век NOLA 7 е бюджетирала идейни проекти за повече от 550 000 кв. м уелнес центрове и водно-развлекателни съоръжения – малки и големи.

Попитайте ни, и ще ви кажем, колко ще струва вашият уелнес център.