HOME ABOUT US CONSULTING IDEAS BRANDING SPA & WELLNESS
previous arrow
next arrow
Slider

About NOLA7

NOLA7, founded in 1994, is a leader in the water leisure industry. For the last 25 years, Nola7 has acted as a global source of solutions for its wide network of customers and partners. Over 3000 projects in 26 countries are part of the company's portfolio.
NOLA7's advantage as a 'one stop shop' gives an edge to our perfomance via a competitive market price for a wide range of projects from picturesque water cascades and fountains to lavish water oases of relaxation for healthier bodies and minds.
read more
 • BUILDING BUSINESS MODELS. BUILDING DREAMS.
  НОВИ БИЗНЕС МОДЕЛИ ЗА ВАШИТЕ МЕЧТИ
  CHÚNG TÔI TẠO MÔ HÌNH KINH DOANH. THỰC HIỆN GIẤC MƠ.
  建立商业模式。建造梦想。
  تحقیق رویاها
  Geschäftsmodelle Errichten. Träume Aufbauen.

  NOLA7 designs and builds projects to stand the test of time. We write your family story by awakening emotions, enjoyment and pleasurable moments.

  We consciously listen to and embrace our client’s individual vision, wishes and branding to create tailored design solutions to accelerate their return on investment.

  NOLA7 provides unique “turn key” solutions combining, under one roof, exclusive in house design and manufacturing with precise execution of the works.

  Our project management strategy relies heavily on our own capabilities even for the most complex of our projects.

  We strive to excel in project delivery within scope, time and budget to the best satisfaction of our clients.

  НОЛА7 проектира и изгражда неповторими по своя дизайн и архитектура обекти и съоръжения във водно-развлекателния сектор.

  Нашите проекти се отличват със своята уникалност, актуалност и издръжливост във времето, като същевременно пробуждат сетивата и създават вълни от емоции.

  Чрез своите специални решения ''до ключ'' НОЛА7 комбинира под един покрив ексклузивен дизайн, проектиране, производство и прецизно изпълнение на заданията.

  Влагаме цялата си енергия и ноу-хау, за да създаваме персонализирани проектни решения, които доказано възвръщат инвестицията си във времето.

  NOLA 7 thiết kế và xây dựng các công trình chịu được mọi thử thách của thời gian. Chúng tôi viết lịch sử gia đình của bạn bằng cách kích động cảm xúc, thú vui và khoảnh khắc thú vị.
  Chúng tôi lắng nghe và nhận thức rõ tầm nhìn cá nhân của khách hàng, mong muốn và phong cách của họ, tạo ra các giải pháp thiết kế riêng, đồng thời đẩy nhanh hoàn vốn đầu tư.
  NOLA 7 cung cấp giải pháp độc đáo thông qua việc xây dựng "chìa khóa trao tay", kết hợp dưới một mái nhà thiết kế đặc biệt nhà và thực hiện chính xác mọi công việc.
  Chiến lược quản lý dự án của chúng tôi dựa hoàn toàn vào khả năng riêng của chúng tôi, ngay cả đối với các dự án phức tạp nhất của chúng tôi.
  Mục tiêu của chúng tôi là đạt được kết quả xuất sắc về phạm vi công việc, thời gian thực hiện và ngân sách, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng của chúng tôi.  NOLA7设计和建造项目以经受时间的考验。我们通过唤醒情绪,享受和愉悦时刻来写下你的家庭故事。

  我们有意识地倾听并接受我们客户的个人愿景和愿望,以创建量身定制的设计解决方案,以加速其投资回报。

  NOLA7提供独一无二的 “交钥匙” 解决方案,设计,制造与精确执行。

  我们的项目管理策略在很大程度上依赖于我们自己的能力,即使是最复杂的项目。

  我们努力在范围,时间和预算内实现项目交付,以最大限度满足我们的客户。  شرکت NOLA7 پروژه هایی طراحی کرده و میسازد که به لحاظ معماری و تکنولوژی، سالیان طولانی پایدار بوده و تازگی و نو بودن خود را از دست نمی دهد.ما آگاهانه به دیدگاه فردی و خواسته های مشتری خود گوش داده و از آنها استقبال میکنیم تا راه حلی ویژه و مناسب برای مشتری ارائه داده و بازگشت سرمایه را سرعت بیشتر ببخشیم.

  شرکت NOLA7 خدمات منحصر به فرد و به روش کلید تحویل با طراحی و تولید تجهیزات، همگی در یک مجموعه و زیر یک سقف با دقت بسیار درعمل.

  استراتژی مدیریت پروژه های ما به شدت تکیه بر قابلیت های خودمان دارد. حتی برای پیچیده ترین طرحها و پروژه ها. ما نهایت تلاش خود را در خصوص تحویل پروژه ها در مدت زمان مشخص و با بودجه تعیین شده انجام می دهیم، زیرا که رضایت مشتریان برای ما از ویژگی خاصی برخوردار است.

  NOLA 7 entwirft und führt Projekte aus, um die Bewährungsprobe zu bestehen. Wir schreiben Ihre Familiengeschichte, indem wir Emotionen, Freude und angenehme Momente aufwecken.

  Wir hören aufmerksam zu und nehmen die individuellen Hinsicht, Kundenwünsche und Kundenmarke wahr, um individuelle Designlösungen zu entwickeln, die den Return on Investment beschleunigen.

  NOLA 7 bietet einzigartige schlüsselfertige Lösungen, die unter einem Dach exklusive in der Hausplanung und der Produktion mit einer präzisen Ausführung der Bauarbeiten kombinieren.

  Unsere Projektmanagement-Strategie hängt auch bei den komplexesten Projekten von unseren eigenen Fähigkeiten ab.

  Wir streben nach der Erziehlung von ausgezeichneten Ergebnissen bei der Abwicklung von Projekten im Rahmen des Umfangs, der Zeit und des Budgets zum besten Zufriedenstellen unserer Kunden.

  Read More
 • 1
2021